/uploaded/slide/Banner%20Du%20an.jpg

Dự án Opal - Vietnam Land SSG

Secoin cung cấp hạng mục thi công Bê tông nghệ thuật cho dự án Opal - Vietnam Land SSG năm 2020.
 

 


Mẫu hoa văn bề mặt sỏi London được lựa chọn sử dụng tại dự án.Bê tông nghệ thuật Secoin bền bỉ với thời gian và độ chịu lực tốt.

Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua