/uploaded/slide/Banner%20Ve%20Secoin%20(2).png
Về Secoin

Ban lãnh đạo

Ông ĐINH XUÂN BÁ
Ông ĐINH XUÂN BÁ
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
Kỹ sư Hóa chất - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Phó giáo sư Toán học
Chức vụ hiện tại:
Sáng lập viên Công ty Secoin
- Chủ tịch danh dự Hệ thống Công ty Secoin
                               
Bà DOÃN THỊ TUYẾT NGA
Bà DOÃN THỊ TUYẾT NGA
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư ngành hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Đào tạo cao cấp ngành Ngoại thương
Chức vụ hiện tại: 
- Sáng lập viên Công ty Secoin
Ông ĐINH HỒNG KỲ
Ông ĐINH HỒNG KỲ
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư Điều khiển tự động - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - GRIGGS University (Mỹ) và Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp
Chức vụ hiện tại:
- Chủ tịch HĐQT Hệ thống Công ty Secoin
- Phó Chủ tịch Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VABM)
- Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng TP. HCM (SACA)
- Phó Chủ tịch Hội Công Nghệ Cao TP. HCM (HITECHA)
- Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA)
Bà ĐINH HOÀI GIANG
Bà ĐINH HOÀI GIANG
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư Vật lý chất rắn - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Nghiên cứu sinh Trường Thép và Hợp kim Moskva (Nga)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - GRIGGS University (Mỹ) và Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp
Chức vụ hiện tại:
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Secoin
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin
- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Secoin Hưng Yên
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin
- Ủy viên Ban chấp hành Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam
Bà VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG
Bà VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG
Tham gia Secoin: 1995
Trình độ học vấn:
- Cử nhân tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội (nay là trường Đại Học Hà Nội)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (English MBA) - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Chức vụ hiện tại:
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin Tây Sài Gòn
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Sài Gòn Secoin
Ban điều hành Secoin
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua