nav moblie
Về Secoin

Ban lãnh đạo

Ông ĐINH XUÂN BÁ
Ông ĐINH XUÂN BÁ
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
Kỹ sư Hóa chất - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Phó giáo sư Toán học
Chức vụ hiện tại:
Sáng lập viên Công ty Secoin
- Chủ tịch danh dự Hệ thống Công ty Secoin
                               
Bà DOÃN THỊ TUYẾT NGA
Bà DOÃN THỊ TUYẾT NGA
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư ngành hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Đào tạo cao cấp ngành Ngoại thương
Chức vụ hiện tại: 
- Sáng lập viên Công ty Secoin
Ông ĐINH HỒNG KỲ
Ông ĐINH HỒNG KỲ
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư Điều khiển tự động - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - GRIGGS University (Mỹ) và Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp
Chức vụ hiện tại:
- Chủ tịch HĐQT Hệ thống Công ty Secoin
- Phó Chủ tịch Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VABM)
- Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng TP. HCM (SACA)
- Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA)
Bà ĐINH HOÀI GIANG
Bà ĐINH HOÀI GIANG
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư Vật lý chất rắn - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Nghiên cứu sinh Trường Thép và Hợp kim Moskva (Nga)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - GRIGGS University (Mỹ) và Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp
Chức vụ hiện tại:
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Secoin
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin
- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Secoin Hưng Yên
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin
- Ủy viên Ban chấp hành Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VABM)
Bà VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG
Bà VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG
Tham gia Secoin: 1995
Trình độ học vấn:
- Cử nhân tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội (nay là trường Đại Học Hà Nội)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ( MBA) - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Chức vụ hiện tại:
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin Tây Sài Gòn
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Sài Gòn Secoin
Ban điều hành Secoin
zalo secoin