nav moblie
Về Secoin

Chứng nhận 5S

Toàn bộ hệ thống các văn phòng và nhà máy của Secoin đã được đào tạo, áp dụng và nhận chứng nhận thực hành tốt 5S theo tiêu chuẩn Nhật Bản: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), và Shitsuke (Sẵn sàng).

Việc áp dụng 5S là nền tảng cơ bản để tạo điều kiện thuận lợi cho Secoin trong việc triển khai các chương trình cải tiến khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp Secoin nâng tầm và ngày càng phát triển.  
 
 
Đào tạo 5S tại nhà máy Secoin Bình Dương
 
  Hiện trường đào tạo 5S tại nhà máy Secoin Bình Dương
 
 
Trao bằng chứng nhận 5S tại văn phòng Secoin   Hiện trường đào tạo 5S tại văn phòng Secoin

Xem thêm:
zalo secoin