/uploaded/slide/Banner%20Du%20an.jpg

Dự án Nam Hội An

Dự án Nam Hội An

Secoin cung cấp sản phẩm Gạch nghệ thuật ngoài trời tại Nam Hội An - Quảng Nam, năm 2019
Dự án Khu đô thị Casamia Võng Nhi - Tp Hội An

Dự án Khu đô thị Casamia Võng Nhi - Tp Hội An

Secoin cung cấp sản phẩm Gạch bông gió  tại Khu đô thị Casamia Võng Nhi - TP. Hội An, năm 2019
Shophouse Lakeside Palace

Shophouse Lakeside Palace

Secoin cung cấp sản phẩm Ngói giả đá tại Shophouse Lakeside Palace  - TP Đà Nẵng, năm 2019
Hoi An South Development

Hoi An South Development

Secoin cung cấp sản phẩm Gạch Terrazzo hạt đá tại Hoi An South Development - TP. Hội An, năm 2019
Dự án Resort Crown Retreat

Dự án Resort Crown Retreat

Secoin cung cấp sản phẩm Ngói giả đá tại Resort Crown Retreat - Phù Cát, Bình Định, năm 2019
Dự án Vincom Ninh Hòa

Dự án Vincom Ninh Hòa

Secoin cung cấp sản phẩm   Sản phẩm: Ngói phẳng kiểu Pháp   Năm 2019   Ngói phẳng kiểu Pháp Secoin sử dụng cho Dự án Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa
Nhà hàng Veteran Premium

Nhà hàng Veteran Premium

Secoin cung cấp sản phẩm Gạch bông men gốm tại Nhà hàng Veteran Premium, TP- Đà Nẵng, năm 2019
Nhà hàng Cối Xay Gió

Nhà hàng Cối Xay Gió

Secoin cung cấp sản phẩm Gạch bông gió tại Nhà hàng Cối Xay Gió - Đà Nẵng, năm 2019
Kinh Kỳ Boutique House

Kinh Kỳ Boutique House

Secoin cung cấp sản phẩm Gạch bông cao cấp tại Kinh Kỳ Boutique House  – TP Đà Nẵng, năm 2020
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua