/uploaded/slide/Banner%20Ve%20Secoin%20(2).png
Về Secoin

Chứng nhận Panasonic

Từ tháng 3/2018, Viện Giáo dục Đào tạo Panasonic ESBCT (Nhật Bản) đã triển khai Đề án Tư vấn Sản xuất Tinh gọn của đối với hệ thống nhà máy của Secoin. Tới thời điểm hoàn thành chương trình vào tháng 3/2019, Secoin đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận được tư vấn, đào tạo và triển khai sản xuất tinh gọn từ Panasonic ESBCT.
     


 
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua