nav moblie
Về Secoin

Ứng dụng công cụ quản trị hiện đại

Nghiên cứu và phát triển áp dụng các công cụ quản trị hiện đại để phù hợp với mô hình sản xuất và kinh doanh của Secoin.
Secoin là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tới nay nhận được tư vấn từ Panasonic (Nhật Bản) về hệ thống “Quản trị sản xuất tinh gọn” và công cụ quản lý hiện đại như ISO-9001:2015, Kaizen, 5S,…. Chúng tôi luôn khát vọng đưa những công cụ và kỹ năng quản trị chuyên nghiệp, hiện đại bậc nhất trên thế giới áp dụng vào hệ thống nhà máy Secoin, cả trên qui trình sản xuất bằng thiết bị tự động cũng như qui trình làm ra các sản phẩm gạch thủ công truyền thống của Việt Nam. 

 
Đào tạo tại hiện trường Nhà máy Secoin của các chuyên gia Panasonic đến từ Nhật Bản
 
  Đào tạo tại hiện trường Nhà máy Secoin của các chuyên gia Panasonic đến từ Nhật Bản
 
 
Đào tạo tại hiện trường Nhà máy Secoin của các chuyên gia Panasonic đến từ Nhật Bản
 
  Chuyên gia Panasonic tư vấn đào tạo sản xuất tinh gọn tại Secoin
 
 
Đào tạo về hệ thống SEDEX

 
  Đào tạo về chuyển đổi sang phiên bản hệ thống ISO 9001:2015
 
 
Chuyên gia VJQC đào tạo chương trình 5S và Nâng tầm dịch vụ chuyên nghiệp tại Secoin
 
  Đào tào về kỹ năng chăm sóc khách hàng

 
 
Secoin vinh dự đón nhận Chứng chỉ Thực hành tốt 5S

Xem thêm:
zalo secoin