nav moblie
Về Secoin

Sứ mệnh - Tầm nhìn

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Secoin được tạo dựng, phát triển bền vững và tạo ra những thành quả của mình dựa trên sự kết tinh của những giá trị cơ bản: Tri thức – Công nghệ - Thiên nhiên – Con người – Lịch sử văn hóa.

  • Vì một doanh nghiệp giàu chất xám
  • Luôn tạo ra sự mới lạ để luôn là người tiên phong
  • Vươn ra nước ngoài để khai thác những tiềm năng trong nước

SỨ MỆNH

“Chúng tôi quan niệm rằng, một doanh nghiệp xuất sắc không chỉ là làm giầu cho mình mà còn cần phải góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và nhân loại. Mà vấn nạn lớn nhất hiện nay chúng ta đang đối mặt chính là vấn đề môi trường và khí hậu. Làm ra những sản phẩm thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường, khí hậu trên trái đất và có khả năng tái sinh được là tiêu chí của các nước tiên tiến và đó cũng chính là tiêu chí cho những sản phẩm mà Secoin sản xuất ra”.

 

TẦM NHÌN

Secoin mong muốn giữ vị trí là công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng không nung nghệ thuật thân thiện môi trường. Những sản phẩm của Secoin sẽ không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được mở rộng sản xuất và phân phối trên toàn thế giới.

zalo secoin