/uploaded/slide/Banner%20Ve%20Secoin%20(2).png
Về Secoin

Đầu tư phát triển nghệ nhân

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, yếu tố con người là khâu được coi trọng cao nhất tại Secoin. Secoin hiện đang sở hữu đội ngũ nghệ nhân sản xuất gạch truyền thống lớn nhất tại Việt Nam.
 
 
    Nghệ nhân Secoin đổ gạch bông
 
 
     
Secoin tiếp nối 110 năm Thương hiệu gạch bông Việt Nam (Brossard & Mopin – Thanh Danh – Secoin (1910 – 2020))
 
Hai bàn tay Vàng của Sài Gòn năm 1987 và ngày nay tại Secoin

Xem thêm:
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua