nav moblie
Về Secoin

Các giải thưởng trong nước và quốc tế

 
Bằng chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp bền vững năm 2023 trong Lĩnh vực sản xuất   Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen " Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023"
   
Bằng và cup " Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022   Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận bằng khen và cup " Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022
 
Bằng chứng nhận Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2022   Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen " Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2022"
 
Bằng chứng nhận Ông Đinh Hồng Kỳ đạt danh hiệu Doanh nhân TP HCM tiêu biểu năm 2022   Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nhân TP HCM tiêu biểu năm 2022
 
Bằng chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu năm 2012   Secoin vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu năm 2012
 
Bằng chứng nhận "Sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2021" của Secoin   Secoin vinh dự được UBND TP HCM trao tặng Danh hiệu "Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu năm 2021"

 
Bằng chứng nhận "Sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2019" của Secoin   Secoin vinh dự được UBND TP HCM trao tặng Danh hiệu "Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu năm 2019"
     
 
Bằng chứng nhận Ông Đinh Hồng Kỳ đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019
 
  Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 
     
 
Bằng chúc mừng Doanh nghiệp phát triển bền vững 30 năm   Secoin vinh dự được UBND TP HCM tôn vinh Doanh nghiệp phát triển bền vững 30 năm.
     
 
Bằng chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu năm 2018   Secoin vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu năm 2018
     
 
Bằng chứng nhận Ông Đinh Hồng Kỳ đạt danh hiệu Doanh nhân TP HCM tiêu biểu năm 2018   Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nhân TP HCM tiêu biểu năm 2018
     
 
Bằng chứng nhận Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu BMF năm 2016   Secoin vinh dự đón nhận danh hiệu Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu BMF năm 2016 
     
 
Bằng chứng nhận Sao Vàng Đất Việt   Biểu trưng Sao Vàng Đất Việt
     
 
Secoin vinh dự đón nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt từ năm 2003 - 2018   Secoin vinh dự nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2018
     
 
Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận giải thưởng EY - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp năm 2014   Lễ trao giải thưởng EY - Bản lĩnh Doanh nhân Lập nghiệp năm 2014 
 
     
 
Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận danh hiệu Lãnh đạo sáng tạo nhất năm 2014   Cúp chứng nhận danh hiệu Lãnh đạo sáng tạo nhất năm 2014

Xem thêm:
zalo secoin