nav moblie
Về Secoin

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp
STT Danh mục Nội dung Ngày cấp Nơi cấp
1 Đăng ký kiểu dáng Ngói phẳng kiểu Pháp Bảo hộ kiểu dáng Ngói phẳng kiểu Pháp 20/05/2015 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
2 Đăng ký kiểu dáng Ngói sóng vuông Bảo hộ kiểu dáng Ngói sóng vuông 12/03/2019 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
3 Đăng ký kiểu dáng công nghiệp Gạch thông gió (SVB-16, SVB-19, SVB-21, SVB-22, SVB-23) Bảo hộ kiểu dáng các mẫu gạch thông gió SVB-16, SVB-19, SVB-21, SVB-22, SVB-23 Chấp nhận đơn 14/12/2018 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 
Bản quyền
STT Danh mục Nội dung Ngày cấp Nơi cấp
1 Bài viết về "Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý kinh doanh" Đăng ký bảo hộ tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh 28/05/2009 Cục Bản Quyền Tác Giả
2 Bài viết về "Chính sách chất lượng" Bảo hộ “Chính sách chất lượng” của công ty 14/09/2010 Cục Bản Quyền Tác Giả
3 Bài viết về "Thông điệp gạch bông" Bảo hộ hình thức catalogue 05/05/2011 Cục Bản Quyền Tác Giả
4 Hình thức thể hiện trên " Ngói sóng lớn" Bảo hộ hình thức sản phẩm ngói 07/11/2008 Cục Bản Quyền Tác Giả
5 Hình thức thể hiện trên " Ngói sóng nhỏ" Bảo hộ hình thức sản phẩm ngói 27/11/2008 Cục Bản Quyền Tác Giả
6 Hình thức thể hiện "Ngói giả đá" Bảo hộ hình thức sản phẩm ngói 29/05/2009 Cục Bản Quyền Tác Giả
7 Hình thức thể hiện giao diện web Secointile.com Bảo hộ giao diện hình ảnh web 28/05/2009 Cục Bản Quyền Tác Giả
8 Secoin Encaustic Cement Tile with the tradition from 1910   02/06/2015 Cục Bản Quyền Tác Giả
9 Hình thức thể hiện Bộ hoa văn Graphica trên gạch bông Secoin Bảo hộ hoa văn của gạch bông, đây là những thiết kế mới riêng của Secoin 08/05/2015 Cục Bản Quyền Tác Giả
10 Hình thức thể hiện "Ngói tấm phẳng Seterra" Bảo hộ hình thức sản phẩm ngói Secoin 20/05/2015 Cục Bản Quyền Tác Giả
11 Hình thức thể hiện bộ hoa văn Go Big trên gạch bông Secoin Bảo hộ hoa văn của gạch bông, đây là những thiết kế mới riêng của Secoin 27/08/2015 Cục Bản Quyền Tác Giả
12 Hình thức thể hiện bộ hoa văn trên bộ gạch lục giác 3D-Gem Bảo hộ hoa văn của gạch bông, đây là những thiết kế mới riêng của Secoin 27/08/2015 Cục Bản Quyền Tác Giả
13 Hình thức thể hiện bộ hoa văn Spring Time trên gạch bông Secoin Bảo hộ hoa văn của gạch bông, đây là những thiết kế mới riêng của Secoin 28/08/2015 Cục Bản Quyền Tác Giả
14 Bản quyền tác giả "Sổ tay nhận diện của Công ty Secoin" Bảo hộ Sổ tay nhận diện của Công ty Secoin 29/03/2019 Cục Bản Quyền Tác Giả
15 Bản quyền "Brossard Mopin" Bảo hộ nhãn hiệu "Brossard Mopin" Chấp nhận đơn 10/10/2018 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
16 Bản quyền "Linh hồn của gạch" Bảo hộ nhãn hiệu "Linh hồn của gạch" Chấp nhận đơn 14/12/2018 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
17 Bản quyền " The spririt of tile" Bảo hộ nhãn hiệu "The spririt of tile" Chấp nhận đơn 14/12/2018 Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Xem thêm:
zalo secoin