nav moblie
Về Secoin

Bằng khen các Bộ và UBND Tỉnh Thành


UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Secoin
 
 
UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho Bà Đinh Hoài Giang
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin 
 
 
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM khen tặng Công ty CP Secoin năm 2019
 
  Công ty CP Secoin vinh dự nhận bằng khen của UBND TP HCM
 
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HHCM khen tặng Ông Đinh Hồng Kỳ năm 2019
 
  Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM
 
 
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM khen tặng Bà Võ Thị Liên Hương năm 2019
 
  Bà Võ Thị Liên Hương vinh dự nhận bằng khen của UBND TP HCM

 
 
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen tặng Công ty TNHH MTV VLXD Secoin Hà Tây năm 2019
 
  Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen tặng Ông Đinh Hồng Kỳ năm 2019
 
 
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen tặng Bà Đinh Hoài Giang năm 2019
 
  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khen tặng Công ty TNHH MTV VLXD Secoin Hưng Yên năm 2018
 
 
Cờ Thi đua của UBND TP Hà Nội khen tặng Công ty CP VLXD Secoin năm 2019
 
  Công ty CP VLXD Secoin vui mừng đón nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội
 
 
Cờ Thi Đua của UBND tỉnh Hưng Yên khen tặng Công ty TNHH MTV VLXD Secoin Hưng Yên năm 2019
 
  Công ty TNHH MTV VLXD Secoin Hưng Yên vui mừng đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Hưng Yên
 
     
 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khen tặng Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin năm 2019
 
  Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương năm 2019
 
 
Bằng khen của Bộ Xây Dựng khen tặng Công ty CP VLXD Secoin năm 2019
 
  Công ty CP VLXD Secoin vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2019
 
 
Bằng khen của Bộ Xây Dựng khen tặng Ông Đinh Hồng Kỳ năm 2019
 
  Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2019
 

Xem thêm:
zalo secoin