nav moblie
Phát triển bền vững

CSI-100

 
 
      

 

 
Chứng nhận CSI -100 -  Top 10 Doanh nghiệp bền vững 
trong lĩnh vực sản xuất 2023
   
                  
Chứng nhận CSI - 100 Doanh nghiệp bền vững 2022    
 
Secoin liên tiếp  được công nhận Doanh nghiệp phát triển bền vững (2022-2023). Secoin cũng là doanh nghiệp duy nhất trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản được vinh danh tại Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất năm 2023, sánh cùng các tên tuổi lớn và uy tín như Nestle Vietnam, Heineken, Coca-Cola, Vinamilk.

Chương trình CSI -100 ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm trên cả 3 khía cạnh: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.

CSI - 100  biểu dương những doanh nghiệp có thành tích tốt trong thúc đẩy thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu; Nâng cao quyền năng phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc; và kinh doanh có trách nhiệm về quyền con người và quyền trẻ em.

Mặc dù thị trường khó khăn hơn bao giờ hết, tập thể Secoin đã nổ lực hết mình trong việc duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, đổi mới sáng tạo. áp dụng các giải pháp phát triển bền vững và thực hành ESG. 

 
zalo secoin