nav moblie
Tin tức

Bài viết của Chủ tịch Secoin

Những cơ hội đặc biệt  từ Covid -19

Những cơ hội đặc biệt từ Covid -19

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên trang Báo Điện tử Diễn đàn Doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ngày 27/8/2021.
Xã hội hóa vaccine (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Xã hội hóa vaccine (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Trong suốt 15 năm qua, chúng tôi đã không nhận hoa chúc mừng cho hàng trăm sự kiện của công ty mình.
Tầm nhìn giải cứu (VnExpress)- Đinh Hồng Kỳ

Tầm nhìn giải cứu (VnExpress)- Đinh Hồng Kỳ

Tôi được nghe nhiều kiến nghị từ đại diện doanh nghiệp. Ai cũng than khó, đề nghị được nhà nước “cứu”.
Lựa chọn của Doanh nhân (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Lựa chọn của Doanh nhân (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục GÓC NHÌN - Báo điện tử vnexpress.net ngày 15/03/2020
Thái độ hơn trình độ (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Thái độ hơn trình độ (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục GÓC NHÌN - Báo điện tử vnexpress.net ngày 30/11/2019
Con buôn và con cưng (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Con buôn và con cưng (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục GÓC NHÌN - Báo điện tử vnexpress.net ngày 02/05/2019
zalo secoin