/uploaded/slide/Banner%20Ve%20Secoin%20(2).png
Tin tức

Bài viết của Chủ tịch Secoin

Tầm nhìn giải cứu (VnExpress)- Đinh Hồng Kỳ

Tầm nhìn giải cứu (VnExpress)- Đinh Hồng Kỳ

Tôi được nghe nhiều kiến nghị từ đại diện doanh nghiệp. Ai cũng than khó, đề nghị được nhà nước “cứu”.
Lựa chọn của Doanh nhân (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Lựa chọn của Doanh nhân (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục GÓC NHÌN - Báo điện tử vnexpress.net ngày 15/03/2020
Thái độ hơn trình độ (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Thái độ hơn trình độ (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục GÓC NHÌN - Báo điện tử vnexpress.net ngày 30/11/2019
Con buôn và con cưng (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Con buôn và con cưng (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục GÓC NHÌN - Báo điện tử vnexpress.net ngày 02/05/2019
Chuyện chống tham nhũng của Ba Lan - Đinh Hồng Kỳ

Chuyện chống tham nhũng của Ba Lan - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục Theo dòng thời sự - Báo điện tử Thời báo kinh tế Sài Gòn Online www.thesaigontimes.vn vào thứ sáu, ngày 11/01/2019.
Lò chống tham nhũng (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Lò chống tham nhũng (VnExpress) - Đinh Hồng Kỳ

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ đăng trên mục GÓC NHÌN - Báo điện tử vnexpress.net ngày 06/01/2019
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua