nav moblie
Về Secoin

Tạo ra branding mới cho các dòng sản phẩm

Secoin đã kết hợp với các tập đoàn hàng đầu thế giới tại Áo, Hà Lan, Mỹ và Nhật Bản để tạo ra những branding mới cho các dòng sản phẩm độc đáo. Các dòng sản phẩm mới được hình thành không chỉ với bí quyết công nghệ cao mà còn là sự kết hợp từ những vật liệu quý sử dụng trên các viên gạch handmade truyền thông để hình thành một số phẩm độc đáo và giá trị cao.
 
Secoin hợp tác cùng Tập đoàn đá quý Swarovski hàng đầu thế giới để phát triển dòng gạch handmade Secoin kết hợp đá quý
     
     

Xem thêm:
zalo secoin