nav moblie
Phát triển bền vững

Doanh nghiệp xanh TP. HCMGiấy chứng nhận doanh nghiệp xanh TP.HCM

Cup và giấy chứng nhận Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp xanh TP.Hồ Chí Minh

Secoin được vinh danh đã và đang có nhiều nỗ lực thực hiện chuyển đổi xanh, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chí xanh trong sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định về môi trường, góp phần cùng thành phố xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành, thân thiện với môi trường góp phần ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, ứng phó với biến đổi khí hậu.
zalo secoin