nav moblie
Về Secoin

Sáng tạo sản phẩm độc quyền của Secoin

Sáng tạo ra những sản phẩm mới lạ, độc đáo và đăng ký kiểu dáng công nghiệp độc quyền là một trong những tiêu chí quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của Secoin trên thương trường.
Hàng loạt các sản phẩm đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp được Secoin cho ra mắt hàng năm như mẫu mã gạch bông, ngói màu, gạch bông gió,…
Sáng tạo ra những sản phẩm sở hữu độc quyền của Secoin.

 
Bằng độc quyền ngói phẳng kiểu Pháp
 
  Bằng độc quyền ngói sóng vuông
 
Kiểu dáng ngói phẳng Pháp và sóng ngói vuông do Secoin phát triển và đăng ký độc quyền
 
Các mẫu gạch bông gió độc quyền của Secoin
 
Bộ sưu tập gạch bông Spring time độc quyền của Secoin được thiết kế bởi nhà thiết kết Dana Berkowitz
 

Xem thêm:
zalo secoin