nav moblie
Về Secoin

Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ

 
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Công ty Cổ phần Secoin năm 2019
 
  Công ty Cổ phần Secoin vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
 
 
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Secoin năm 2019
 
  Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
 
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin năm 2018   Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Secoin năm 2006
   
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng CTY TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Secoin năm 2004

Xem thêm:
zalo secoin