/uploaded/slide/Banner%20Ve%20Secoin%20(2).png
Về Secoin

Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ

 
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Công ty Cổ phần Secoin năm 2019
 
  Công ty Cổ phần Secoin vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
 
 
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Secoin năm 2019
 
  Ông Đinh Hồng Kỳ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
 
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin năm 2018   Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ khen tặng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Secoin năm 2004
     

Xem thêm:
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua