nav moblie
Về Secoin

Hợp chuẩn - Hợp qui

Các sản phẩm gạch ngói nghệ thuật không nung sản xuất bởi hệ thống Nhà máy Secoin tại ba miền Bắc - Trung - Nam đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp qui và đáp ứng được các tiêu chuẩn để sử dụng tại các công trình xây dựng trong nước và quốc tế.

(click vào hình để phóng to Giấy chứng nhận)

Secoin_HN___GCN_hop_qui_gach_Terrazzo
Giấy chứng nhận Hợp qui Gạch terrazzoGiấy chứng nhận Hợp chuẩn Ngói màu
 

Secoin_Mien_Nam_Hop_chuan_Gach_bong
Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Gạch bông

 

 

zalo secoin