nav moblie

Phụ kiện Ngói phẳng kiểu Pháp, giả đá và sóng vuông

Phụ kiện Ngói phẳng kiểu Pháp, giả đá và sóng vuông  Phụ kiện ngói sóng tròn
 

CHI TIẾT
NGÓI PHỤ KIỆN

 

HÌNH ẢNH
 
FN1 - Ngói bò nóc

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
FN2 - Ngói bò cuối nóc

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
FC1 - Ngói bò cạnh rìa

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
FC2 - Ngói bò cuối cạnh rìa

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
F2L - Ngói bò góc vuông

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
FN3 - Ngói cuối mái

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
F3T - Ngói bò chạc 3 chữ T

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
F3Y - Ngói bò chạc 3 chữ Y

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
F4A - Ngói bò chạc tư

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam

FLN - Ngói lót nóc sóng vuông

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 


 Xem thêm:
zalo secoin