nav moblie
Tin tức

Secoin thông báo về việc Tiêm chủng Vắc xin Covid-19 cho tập thể CBCNV hệ thống Secoin trên cả nước

Ngày 08/06/2021, Secoin đã gửi thông báo về việc tiêm chủng Vắc xin Covid-19 cho tập thể CBCNV hệ thống Secoin trên cả nước.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

THÔNG BÁO

(V/v: Tiêm chủng Vắc xin Covid-19 cho tập thể CBCNV hệ thống Secoin trên cả nước)

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cả nước nói chung và các cá nhân cùng gia đình của các thành viên Secoin trên cả 3 miền. Cùng với đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên trong hệ thống Secoin cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

 Trong bối cảnh khó khăn này, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, ổn định tinh thần cho cá nhân, gia đình các thành viên, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định nỗ lực liên hệ tìm kiếm nguồn cung ứng Vắc xin để triển khai tiêm chủng cho tập thể CBCNV hệ thống Secoin.

Ngay khi tìm được nguồn cung ứng Vắc xin Ban lãnh đạo sẽ thông báo cho các Công ty thành viên lên kế hoạch triển khai lịch tiêm chủng.

Toàn bộ kinh phí tiêm chủng Vắc xin Covid-19 cho các CBCNV Secoin đang làm việc trong toàn hệ thống trên cả 3 miền sẽ được Secoin đài thọ miễn phí.

Trong thời gian chờ tìm kiếm nguồn Vắc xin, Ban lãnh đạo đề cao tinh thần nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19 của tập thể CBCNV toàn hệ thống Secoin cũng như mong muốn tập thể CBCNV Secoin sẽ cùng nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HỆ THỐNG SECOIN
(Đã ký)

ĐINH HỒNG KỲ