nav moblie
Tin tức

Bà Đinh Hoài Giang - vinh dự đón nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022

Sáng nay (24/11), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình Giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022 với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công".

Bà Đinh Hoài Giang - Tổng giám đốc Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen do Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trao tặng về Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022.
 
Bà Đinh Hoài Giang - Tổng giám đốc Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022


Bà Đinh Hoài Giang - vinh dự đón nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022


Bà Đinh Hoài Giang - Tổng giám đốc Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022
Huy chương Người tốt việc tốt
 

>> Secoin vinh dự được công nhận “Thương hiệu Quốc gia” của Việt Nam giai đoạn 2022-2024

Chương trình thiết thực kỷ niệm 30 năm phong trào thi đua Người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội, nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các cấp Hội phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn hội nhập.

 
Bà Đinh Hoài Giang - Tổng giám đốc Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022

Bà Đinh Hoài Giang - Tổng giám đốc Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022

Bà Đinh Hoài Giang - Tổng giám đốc Secoin vinh dự đón nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022
 
Chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến - người tốt, việc tốt “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2022 đã tôn vinh 17 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Họ là những điển hình phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, đóng góp cho cộng đồng, xã hội trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nữ doanh nhân, lực lượng vũ trang, y tế, giáo dục, văn nghệ sĩ - thể thao, nữ cán bộ Hội tiêu biểu.
zalo secoin