nav moblie
Tin tức

Bà Võ Thị Liên Hương – Tổng Giám đốc Secoin tham gia Chương trình The Mystique of Luxury Brand

Ngày 9/11/2023, tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM đã diễn ra Chương trình The Mystique of Luxury Brand. Tổng Giám đốc Secoin – Bà Võ Thị Liên Hương đã tham gia phiên Industry talk “Luxury brand – Vietnamese brands in the global marketplace”.

Tại chương trình, Bà Võ Thị Liên Hương đã chia sẻ về các yếu tố cốt lõi để nâng tầm sản phẩm thông qua những kinh nghiệm thực tế và bài học từ chuỗi cung ứng xanh để mang sản phẩm Secoin tạo nên xu hướng, vươn ra thị trường thế giới.
 


Bà Võ Thị Liên Hương  – Tổng Giám đốc Secoin tham gia Chương trình The Mystique of Luxury Brand


Bà Võ Thị Liên Hương  – Tổng Giám đốc Secoin tham gia Chương trình The Mystique of Luxury Brand
Bà Võ Thị Liên Hương - Tổng Giám đốc Secoin

 
Một số hình ảnh tại Chương trình:
 
Bà Võ Thị Liên Hương  – Tổng Giám đốc Secoin tham gia Chương trình The Mystique of Luxury Brand


 
zalo secoin