nav moblie
Tin tức

Đào tạo nghiên cứu thị trường tại Secoin

Ngày 25/1/2024, Secoin đã tổ chức chương trình đào tạo về nghiên cứu thị trường cho nhân viên Kinh doanh - Marketing tại 3 miền. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án phát triển thị trường Bắc Mỹ của Secoin với sự tài trợ bởi USAID và Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch Đầu tư.  

 

Secoin tham gia đào tạo phát triển thị trường bởi USAID và Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch Đầu tư


Chương trình đào tạo này không chỉ giúp nhân viên nắm bắt thông tin quan trọng về thị trường, mà còn đặt nền tảng cho chiến lược mở rộng quốc tế, đặc biệt là tại Bắc Mỹ. Việc nâng cao kiến thức cũng tăng cường đồng thuận và hiểu biết trong việc thực hiện chiến lược phát triển, đồng thời xây dựng đội ngũ kinh doanh mạnh, hướng về mục tiêu chung - đưa Secoin trở thành thương hiệu có ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực gạch lát nghệ thuật.
 
Secoin tham gia đào tạo phát triển thị trường bởi USAID và Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
zalo secoin