nav moblie
Tin tức

NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỪ COVID – 19

Bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch TT Hiệp hội Xây dựng & Vật liệu Xây dựng TP.HCM (SACA); Chủ tịch HĐQT Cty CP Secoin được đăng trên các báo và tạp chí về kinh tế kinh doanh - Tháng 9.

Bài viết được đăng trên các trang Doanh nhân Sài Gòn , Diễn đàn doanh nghiệp , Nhịp cầu đầu tư , Kinh tế Sài Gòn,...Các bài viết chia sẽ những tác động tích cực để chúng ta có động lực thay đổi theo hướng tích cực hơn cho tương lai .
 

1.Trang Báo Điện tử Diễn đàn Doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI.

Xem chi tiết bài viết tại đây.
 

2. Trang Doanh nhân Sài Gòn Online

Xem chi tiết bài viết tại đây.
 

3.Trang Kinh tế Sài Gòn Online

Xem chi tiết bài viết tại đây.
 

4. Trang Nhịp cầu đầu tư

Xem chi tiết bài viết tại đây.
 

5. Trên tạp chí Nhịp cầu đầu tư

6. Trên TB Kinh tế Sài Gòn


Những bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ

 
Xem thêm những bài viết của Ông Đinh Hồng Kỳ tại đây.
zalo secoin