nav moblie
Tin tức

Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc Tết

Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Dẫn đầu Đoàn gồm có:
+ Ông Đinh Khắc Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh
+ Ông Phan Văn Định - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức
+ Bà Nguyễn Thị Phượng - QUV, Trưởng Phòng Kinh tế
Trong không khí hứng khởi của những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, thay mặt toàn thể 1000 CBCNV Secoin, Chủ tịch Đinh Hồng Kỳ đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm, những lời chúc tốt đẹp, cùng món quà lưu niệm đầy ý nghĩa của Ban lãnh đạo Quận Bình Thạnh gửi đến Secoin nhân dịp đầu xuân mới.
 
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
 
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.
Sáng thứ Ba, ngày 23/02/2021 tại văn phòng Secoin Sài Gòn, Secoin hân hạnh đón tiếp Quận Ủy - UBND Quận Bình Thạnh đến thăm và chúc tết Secoin.