nav moblie
Ban điều hành

Ban điều hành

Ông ĐINH HỒNG KỲ
Ông ĐINH HỒNG KỲ
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư Điều khiển tự động - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - GRIGGS University (Mỹ) và Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp
Chức vụ hiện tại:
- Chủ tịch HĐQT Hệ thống Công ty Secoin
- Phó Chủ tịch Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VABM)
- Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng TP. HCM (SACA)
- Phó Chủ tịch Hội Công Nghệ Cao TP. HCM (HITECHA)
- Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA)
Bà ĐINH HOÀI GIANG
Bà ĐINH HOÀI GIANG
Tham gia Secoin: 1989
Trình độ học vấn:
- Kỹ sư Vật lý chất rắn - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Nghiên cứu sinh Trường Thép và Hợp kim Moskva (Nga)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - GRIGGS University (Mỹ) và Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp
Chức vụ hiện tại:
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Secoin
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin
- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Secoin Hưng Yên
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin
- Ủy viên Ban chấp hành Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam
Bà VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG
Bà VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG
Tham gia Secoin: 1995
Trình độ học vấn:
- Cử nhân tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội (nay là trường Đại Học Hà Nội)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (English MBA) - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Chức vụ hiện tại:
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin Tây Sài Gòn
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Sài Gòn Secoin
Bà NGUYỄN THỊ MAI HÂN
Bà NGUYỄN THỊ MAI HÂN
Tham gia Secoin: 2014
Trình độ học vấn:
Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mở TP. HCM
- Chứng nhận đào tạo Giám đốc tài chính - Viện Quản Trị Doanh Nghiệp TP. HCM
- Chứng nhận đào tạo Kế toán trưởng - Viện Quản Trị Doanh Nghiệp TP. HCM
Chức vụ hiện tại:
- Giám đốc tài chính Secoin Miền Nam
Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Sài Gòn Secoin
Ông Cao Duy Hưng
Ông Cao Duy Hưng
Tham gia Secoin: 2012
Trình độ học vấn:
- Chuyên ngành Nghiệp vụ Quản trị & Thư ký Văn phòng
Chức vụ hiện tại:
Giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Secoin Tây Sài Gòn
Ông PHAN HUY VŨ
Ông PHAN HUY VŨ
Tham gia Secoin: 2016
Trình độ học vấn:
Kỹ sư Công nghệ hóa học Silicat - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Chứng nhận đào tạo Hệ thống Quản trị sản xuất tinh gọn của Viện VJQC và Viện Giáo dục - Đào tạo Panasonic Soken (Nhật Bản)
Chức vụ hiện tại:
Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Sài Gòn Secoin
Bà LÊ THỊ NGA
Bà LÊ THỊ NGA
Tham gia Secoin: 2004
Trình độ học vấn:
- Chứng nhận Đào tạo quản lý công đoạn và kế hoạch sản xuất hướng tới hệ thống hoàn thiện hệ thống sản xuất
- Chứng nhận Đào tạo Quản lý sản xuất - Trường Đại học Ngoại Thương
Chức vụ hiện tại:
- Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Secoin Hưng Yên
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin
Bà NGUYỄN THỊ HẢO
Bà NGUYỄN THỊ HẢO
Tham gia Secoin: 2009
Trình độ học vấn:
Cử nhân kế toán - Trường Đại học Lâm Nghiệp
- Chứng chỉ Kế toán trưởng - Trường Học viện tài chính
- Chứng nhận Quản lý kinh tế, tài chính – Viện kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Chức vụ hiện tại:
- Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin
Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin
                               
Ông DOÃN VĂN HIỀN
Ông DOÃN VĂN HIỀN
Tham gia Secoin: 2001
Trình độ học vấn: 
Chứng nhận Đào tạo quản lý sản xuất - Trường Đại học Ngoại Thương
Chức vụ hiện tại:
Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin Đà Nẵng
Bà ĐỖ THỊ TÌNH
Bà ĐỖ THỊ TÌNH
Tham gia Secoin: 2015
Trình độ học vấn:
-
Chuyên ngành kế toán - Trường Đại học Thủy Sản Nha Trang 
- Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện tài chính Hà Nội
Chức vụ hiện tại:
Phó giám đốc  Công ty Cổ phần Secoin Đà Nẵng
zalo secoin