/uploaded/slide/Banner%20Du%20an.jpg

Công ty SEMBA VIỆT NAM

Secoin cung cấp sản phẩm gạch bông, gạch bông men gốm, gạch bông gió cho văn phòng Công ty SEMBA Việt Nam tại tầng 3 tòa nhà Secoin tại Saigon Pearl, 2020
Công ty SEMBA VIỆT NAM là đơn vị thiết kế nội thất đến từ Nhật Bản rất uy tín và kinh nghiệm nhiều năm tại thị trường Việt Nam.
 
Thiết kế văn phòng SEMBA cũng đạt giải thiết kế trên nhiều trang bình chọn uy tín trên thế giới.
 
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua